Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - Czasopisma

Czasopisma

  • Edukacyjna Analiza Transakcyjna

    Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, psychologom i wszystkim osobom korzystającym z założeń analizy transakcyjnej czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Może także stać się inspiracją dla tych, którzy dopiero zetknęli się z koncepcją E. Berne'a, ale zaczynają dostrzegać jej potencjał.

  • Pedagogika


    Półrocznik jest adresowany do badaczy zajmujących się szeroko rozumianymi naukami o wychowaniu, a także do nauczycieli, pedagogów,  psychologów i innych osób zawodowo związanych z placówkami oświatowymi. Na jego łamach są publikowane  artykuły dotyczące zarówno współczesnych, jak i historycznych zagadnień myśli pedagogicznej, wychowania i oświaty. Zadaniem pisma jest prezentacja najnowszych wyników badań  w dziedzinie kształcenia i wychowania oraz dostarczenie historycznej refleksji nad przemianami zachodzącymi we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Obok oryginalnych artykułów naukowych periodyk zamieszcza także inne formy wypowiedzi naukowej, takie jak: polemika, recenzja oraz sprawozdanie z konferencji.