Aktualny numer

Nr 2 (2020): Gubernaculum et Administratio 2020, z.2

Artykuły

Paweł GACEK, Komenda Główna Policji

Skutki stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby w Policji w kontekście przywrócenia do niej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

 

Maria A. KAPUSTINA, Saint Petersburg State University

Zasada pewności prawnej: czy w prawie publicznym mogą być luki prawne?

 

Michał KIEDRZYNEK, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Pojęcie nieruchomości gruntowej w ustawie o gospodarce nieruchomościami

 

Jakub SZREMSKI, Uniwersytet Wrocławski

Prawo strony postępowania administracyjnego do uzyskania prawidłowo sporządzonej decyzji administracyjnej

 

Davor TRLIN, University Sarajevo

Prawa gospodarcze i społeczne utracone po transformacji państwa

 

Glosa

Aleksander LIPIŃSKI, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Glosa do Postanowienia NSA z dnia 4 lutego 2020 r., II OSK 120/20

Opublikowane: 2021-04-08

Pełny numer

Wyświetl wszystkie numery
Redakcja "Gubernaculum et Administratio"
ul. Zbierskiego 2/4
42-200 Częstochowa

Główna osoba do kontaktu

dr Adam Wróbel
sekretarz