Aktualny numer

Nr 2 (2020): Gubernaculum et Administratio 2020, z.2

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Paweł GACEK

Skutki stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby w Policji w kontekście przywrócenia do niej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Maria A. KAPUSTINA

The Principle of Legal Certainty: whether there Can Be Gaps in the Public Law?

Michał KIEDRZYNEK

Pojęcie nieruchomości gruntowej w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Jakub SZREMSKI

Prawo strony postępowania administracyjnego do uzyskania prawidłowo sporządzonej decyzji administracyjnej

Davor TRLIN

Economic and Social Rights Lost in Transition

GLOSA

Aleksander LIPIŃSKI

Glosa do Postanowienia NSA z dnia 4 lutego 2020 r., II OSK 120/20

Opublikowane: 2021-01-19

Pełny numer

Wyświetl wszystkie numery
Redakcja "Gubernaculum et Administratio"
ul. Zbierskiego 2/4
42-200 Częstochowa

Główna osoba do kontaktu

dr Adam Wróbel
sekretarz