Zespół redakcyjny

 

Dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD - Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Zastępca Redaktora Naczelnego

Prof. dr hab. Jacek Sobczak - Zastępca Redaktora Naczelnego

Dr Paulina Bieś-Srokosz - Zastępca Redaktora Naczelnego

Dr Ewelina Żelasko-Makowska, pof. UJD

Dr Monika Bartnik

Dr Anna Rogacka-Łukasik - Sekretarz

Dr Adam Wróbel - Sekretarz

 

Redakcja zastrzega sobie prawo zwrotu Autorowi tekstu do poprawy lub odmowy jego publikacji w przypadku niezastosowania się do niniejszych wytycznych. Redakcja ma prawo dokonywać skrótów i poprawek w nadesłanych tekstach. Przed publikacją Autor otrzymuje tekst do tzw. korekty autorskiej. Nieprzesłanie korekty w wyznaczonym terminie oznacza akceptację przesłanej wersji tekstu.

 

Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Redakcja.