Zespół redakcyjny

p.o. Redaktora Naczelnego - dr Paulina Bieś-Srokosz

Redaktor tematyczny - dr Monika Bartnik
Sekretarz - dr Adam Wróbel

Redakcja zastrzega sobie prawo zwrotu Autorowi tekstu do poprawy lub odmowy jego publikacji w przypadku niezastosowania się do niniejszych wytycznych. Redakcja ma prawo dokonywać skrótów i poprawek w nadesłanych tekstach. Przed publikacją Autor otrzymuje tekst do tzw. korekty autorskiej. Nieprzesłanie korekty w wyznaczonym terminie oznacza akceptację przesłanej wersji tekstu.

Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Redakcja.