Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny - dr hab. prof. nadzw. Paweł Wolnicki
Z-ca Redaktora Naczelnego - dr Ewa Wójcicka

Redaktor tematyczny - dr Monika Bartnik
Sekretarz - dr Adam Wróbel