Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny - dr hab. prof. nadzw. Paweł Wolnicki
Z-ca Redaktora Naczelnego - dr Paulina Bieś-Srokosz

Redaktor tematyczny - dr Monika Bartnik
Sekretarz - dr Adam Wróbel