Zespół redakcyjny

 

  • Dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD - Redaktor Naczelny

  • Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Zastępca Redaktora Naczelnego

  • Prof. dr hab. Jacek Sobczak - Zastępca Redaktora Naczelnego

  • Dr Paulina Bieś-Srokosz - Zastępca Redaktora Naczelnego

  • Dr Justyna Jasińska-Rudzka - p.o. Zastępcy Redaktora Naczelnego

  • Dr Klaudia Kijańska - p.o. Zastępcy Redaktora Naczelnego

  • Dr Ewelina Żelasko-Makowska, pof. UJD

  • Dr Monika Bartnik

  • Dr Anna Rogacka-Łukasik - Sekretarz

  • Dr Adam Wróbel - Sekretarz