Kontakt

Editorial Office Address
"Gubernaculum et Administratio"
ul. Zbierskiego 2/4
42-200 Częstochowa

Główna osoba do kontaktu

dr Adam Wróbel; dr Anna Rogacka-Łukasik

Wsparcie techniczne

Adam Wróbel, PhD; Anna Rogacka-Łukasik, PhD