Kontakt

Editorial Office Address
"Gubernaculum et Administratio"
ul. Zbierskiego 2/4
42-200 Częstochowa

Główna osoba do kontaktu

dr Adam Wróbel

Wsparcie techniczne

Adam Wróbel, PhD