Recenzenci

rok: 2023

 • dr hab. Tomasz BARANKIEWICZ, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • dr hab. Michał BARTOSZEWICZ, prof. UJD – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 • dr hab. Marek BIELECKI, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej

 • dr hab. Krzysztof ECKHARDT, prof. WSPiA – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 • dr hab. Magdalena GURDEK, prof. AH – Akademia Humanitas w Sosnowcu

 • prof. dr hab. Mirosław KARPIUK – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

 • dr Árpáda MARGITTAY-MÉSZÁROSA, University in Debrecen, Węgry

 • dr hab. Jolanta PACIAN – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • dr Andrzej POGŁÓDEK UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • dr hab. Tomasz SCHEFFLER, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

 • dr hab. Agnieszka SKÓRA, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • dr hab. Kamil SPRYSZAK, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • dr Jacek SROKOSZ – Uniwersytet Opolski

 • dr hab.  Paweł WOLNICKI, prof. UJD - Uniwersytet  Jana Długosza w Częstochowie

 • prof. dr hab. Lidia ZACHARKO – Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • dr hab. Agnieszka ŻYWICKA, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach