Recenzenci

Recenzenci:

rok: 2023

dr hab. Tomasz BARANKIEWICZ, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Michał BARTOSZEWICZ, prof. UJD – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

dr hab. Marek BIELECKI, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Krzysztof ECKHARDT, prof. WSPiA – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

dr hab. Magdalena GURDEK, prof. AH – Akademia Humanitas w Sosnowcu

prof. dr hab. Mirosław KARPIUK – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

dr Árpáda MARGITTAY-MÉSZÁROSA, University in Debrecen, Węgry

dr hab. Jolanta PACIAN – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Andrzej POGŁÓDEK UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Tomasz SCHEFFLER, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Agnieszka SKÓRA, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Kamil SPRYSZAK, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Jacek SROKOSZ – Uniwersytet Opolski

dr hab.  Paweł WOLNICKI, prof. UJD - Uniwersytet  Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab. Lidia ZACHARKO – Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Agnieszka ŻYWICKA, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach