Aktualny numer

Nr 2 (2019): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2019, z. 2

SPIS TREŚCI
Aleksander LIPIŃSKI
W sprawie zagospodarowania przestrzennego terenów osuwiskowych 
Paulina PAŁACH, Błażej PEZDA
Zarząd sukcesyjny – zmiany w prawie gospodarczym w zakresie działalności reglamentowanej i prawie podatkowym 
Patrycja SOŁTYSIAK
Prawa dziecka wskazane w Deklaracji Praw Dziecka
Przemysław RUSINOWSKI
Okazanie w ujęciu zasad taktyki kryminalistycznej
Paweł SZECÓWKA
Odwołanie niedewolutywne jako półśrodek w realizacji zasady dwuinstancyjnego postępowania
Przemysław SZOT, Justyna ZAJĄC-WYSOCKA
Opodatkowanie podmiotów prowadzących działalność leśną w związku z ustanowieniem na posiadanych przez nie gruntach służebności przesyłu – w świetle najnowszego orzecznictwa 
Ewa WÓJCICKA
Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Częstochowa, 8 V 2019) 
Paulina BIEŚ-SROKOSZ
Aktualne problemy prawodawstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zakopane, 17–18 X 2019) 

Opublikowane: 2020-03-24

Pełny numer

Wyświetl wszystkie numery
Redakcja "Gubernaculum et Administratio"
ul. Zbierskiego 2/4
42-200 Częstochowa

Główna osoba do kontaktu

dr Adam Wróbel
sekretarz