Rada Naukowa

 

Przewodniczący Rady Naukowej

 • prof. dr hab. Marian Grzybowski (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

 

Zastępcy Przewodniczącego

 • prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Polska)
 • dr hab. Tadeusz Szulc, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

 

Pozostali członkowie:

 • prof. dr. hab. Kőhalmi László (University of Pécs, Hungary)

 • prof. Randall A. Poole (The College of St. Scholastica, United States of America)

 • prof. dr hab. Sławomir Cieślak (Uniwersytet Łódzki, Polska)

 • prof. dr hab. Witold Stankowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)

 • prof. Vaidotas Vaicaitis (University of Vilnius, Lithuania)

 • prof. Maja Nastić (University of Niš, Serbia)

 • dr hab. Joanna Kielin-Maziarz, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska)

 • dr hab. Aldona Domańska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)

 • dr hab. Tomasz Milej (University of Köln, Niemcy)

 • doc. JUDr Juraj Vačok (Comenius University in Bratislava, Slovakia)

 • doc. Cristina Tomulet (Babes Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania)

 • PhD Agnė Juškėvičiūtė-Vilienė (University of Vilnius, Lithuania)

 • prof. Oscar Pérez de la Fuente (Associate Professor of Carlos III University of Madrid, Spain)

 • prof. JUDr. Jan Filip (Masaryk University, Czechy)

 • prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr (Charles University, Czechy).