Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Marian Grzybowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej:

Dr hab. Tadeusz Szulc, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

 

Członkowie:
prof. dr. hab. Kőhalmi László (University of Pécs, Hungary)
prof. Randall A. Poole (The College of St. Scholastica, United States of America)
prof. dr hab. Sławomir Cieślak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
prof. dr hab. Witold Stankowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
prof. Vaidotas Vaicaitis (University of Vilnius, Lithuania)
prof. Maja Nastić (University of Niš, Serbia)
dr hab. Joanna Kielin-Maziarz, prof. ALK (Akademia Leona Koźmiskiego, Polska)
dr hab. Aldona Domańska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Tomasz Milej (University of Köln, Niemcy)
doc. JUDr Juraj Vačok (Comenius University in Bratislava, Slovakia)
doc. Cristina Tomulet (Babes Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania)
PhD Agnė Juškėvičiūtė-Vilienė (University of Vilnius, Lithuania)