„Polacy nie gęsi….”. Refleksje nad książką Ryszarda Wryka, Polski ruch olimpijski w historiografii, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2021, ss. 244