Wpływ nowych technologii na bezpieczeństwo osób starszych

Autor

  • Tomasz Pączkowski

Słowa kluczowe:

wykluczenie cyfrowe, obsługa komputera, komunikacja społeczna, działania edukacyjne

Abstrakt

Poczynając od lat osiemdziesiątych, w Polsce mamy do czynienia ze stałym wzrostem udziału osób w wieku 60+ w ogóle społeczeństwa. Zjawisko to połączone jest z zasadniczą rewolucją technologiczną, a zwłaszcza w komunikacji społecznej. Kiedyś do komunikacji na odległość wystarczyła umiejętność czytania i pisania, dziś wraz z rozwojem technologii informatycznych, aby nie zaznać wykluczenia społecznego niezbędna jest znajomość obsługi wielu urządzeń i komunikatorów. Stwarza to wiele problemów dla osób starszych związanych z opanowaniem technologii, z którymi nie mieli kontaktu w młodości. Ale ta rewolucja niesie za sobą również zjawiska pozytywne, o których wspomnimy dalej.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-23

Numer

Dział

Artykuły