Jan Szmyd ,,Moc i niemoc edukacji i wychowania w społeczeństwie rynkowym. Wgląd krytyczny i prospektywny’’, Wydawnictwo ,,Śląsk’’, Katowice 2019, ss. 347

Autor

  • Sylwia Przewoźnik Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

recenzja

Downloads

Opublikowane

2020-01-15