Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów z niepełnosprawnością w kontekście procesu wychowania

Autor

  • Marta Niemiec Uniwersytet Śląski

Słowa kluczowe:

umiejętności społeczne, niepełnosprawność, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowanie specjalne

Abstrakt

Summary: The purpose of this article is to discuss the issue of social skills of pupils with special educational needs. Special attention is paid to the role played by social skills in social functioning of the pupils and the significance of supporting the process of development of social skills. The article also contains a survey of literature pertaining to the subject of defining social skills, describing their components, and characterizing determinants and limits of their development in pupils with special educational needs. In addition, the article compares traditional and contemporary methods in special education and discusses the role in special education that should be played by the process of developing social skills in pupils with disability.      

Downloads

Opublikowane

2020-01-15