Recenzja książki: Irena Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000, ss. 315

Autor

  • Paweł Zieliński Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Abstrakt

Recenzja

Bibliografia

Suchodolski, B. (2014). Pedagogika ideałów i pedagogika życia. W: Wojnar, I. (red.). Bogdan Suchodolski – osoba i myśl. PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa. 105-142.

Wojnar, I. (2000). Humanistyczne intencje edukacji. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa.

Zieliński, P. (2018). Wartości wychowania podmiotowego Kanta w twórczości naukowej wybranych współczesnych przedstawicielek pedagogiki polskiej. „Rozwój ukraińskiej i polskiej oświaty i myśli pedagogicznej (XIX - XXI w.)”, Lwów, T. 8. 170-190.

Pliki dodatkowe

Opublikowane

2024-04-11