Wykorzystanie bajek terapeutycznych jako metody redukującej lęki u dzieci w wieku przedszkolnym

Autor

  • Agnieszka Jaworska

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2023.32.14%20

Słowa kluczowe:

bajkoterapia, terapia pedagogiczna, bajki terapeutyczne, leki, lęki dziecięce, wiek przedszkolny, relaksacja

Abstrakt

Lęki występują na każdym etapie rozwoju dziecka, jednak w okresie przedszkolnym najczęściej. Dzieci mierzą się z wieloma problemami i słabościami z którymi nie potrafią same sobie dać rady. Bajki terapeutyczne są świetną metodą, która w sposób skuteczny pomaga im je zwalczyć. Dzięki ich terapeutycznemu charakterowi mogą być wykorzystywane również podczas zajęć z terapii pedagogicznej. Jedną z form stosowanych do pracy z dziećmi borykającymi się z różnymi lękami jest bajkoterapia. Dzięki niej, dzieci zdobywają wiedzę na temat swoich lęków, uczą się nazywać własne emocje oraz zaczynają mówić o własnych problemach.

Bibliografia

Barciś A., Bąkiewicz G. (2015). Bajkoterapia, czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych, wyd. 2, Wydawnictwo ,,Nasza Księgarnia”, Warszawa.

Chamera-Nowak A., Ippoldt L. (2015). Bajka jak lekarstwo. Zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej. Wydawnictwo Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza, Warszawa.

Dagiel M. (2007). Bajka, Bajka terapeutyczna, [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. red. T. Pilch. s. 307. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa.

Derezińska I. (2010). One są wśród nas. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole

i przedszkolu. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa.

Fabrykiewicz A. (2017). Bajkoterapia w środowisku edukacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym. Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie. ,,Przegląd Terapeutyczny”. nr 11. s. 1-35.

Jakubczyk K. (2013), Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. ,,Nauczyciel i Szkoła. nr 1/53. s. 249-258.

Janas M. (2018), Bajkoterapia jako skuteczna metoda wspomagająca rozwój dziecka. ,,Pedagogika Przedszkola i Wczesnoszkolna. nr 2/12. s. 413-425.

Kaja B. (2001). Zarys terapii dziecka, wyd. 5. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Bydgoszcz.

Kupisiewicz M. (2013). Słownik pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Kuracki K. (2018). Biblioterapia i bajkoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. [w:] Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie, red. E. Śmiechowska-Petrovski, E. Kwiatkowska, Wydawnictwo Naukowe UKSW. Warszawa.

Molicka M. (2003). Bajki terapeutyczne- część 2. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Molicka M. (2011). Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Obuchowska I.(1997). Lęk, lęki szkolne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało. Wydawnictwo Fundacja Innowacja. Warszawa.

Shaw M. A. (1999). Dziecięce lęki, O wychowaniu dziecka w świecie, który napawa je lękiem. Wydawnictwo Moderski i S-ka. Poznań.

Soroka A. (2000). Sytuacje lękowe w życiu dzieci sześcioletnich. ,,Nauczyciel i Szkoła”.

nr 8. s. 88-94.

Staniek M. (2020). Pokonaj problemy i lęki. Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce. Wydawnictwo Samo Sedno. Warszawa.

Zdanowicz- Kucharczyk K. (2016). Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców. Wydawnictwo Impuls. Kraków.

Zieliński P. (2011). Relaksacja w teorii i praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-11

Numer

Dział

Badania Naukowe Młodych Pedagogów