Uzależnienie od Internetu – wyzwania i strategie radzenia sobie z cyfrową zależnością

Autor

  • Przemysław Makles Uniwersytet Rzeszowski (doktorant)

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2023.32.13

Słowa kluczowe:

Internet, uzależnienie, sieć, smartfon, dzieci, nowe technologie

Abstrakt

Media w dzisiejszym świecie są nieodłącznym elementem codziennego funkcjonowania. Niezależnie od wieku każdy człowiek korzysta z nich na co dzień. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w ostatnim dziesięcioleciu medium jest Internet, który umożliwia nie tylko komunikację z innymi ludźmi, ale również jest źródłem wielu informacji. Korzystanie z Internetu daje wiele możliwości. Jedną z nich jest poznawanie innych osób oraz ich opinii. Niestety, przesadne używanie Internetu prowadzi do uzależnienia. Cyberprzestrzeń niesie również ze sobą liczne zagrożenia. Szczególnie młode i niedoświadczone osoby są narażone na to, że ktoś kogo nie znają i nigdy nie widziały może wyrządzić im krzywdę. Zjawisko uzależnienia od Internetu to ogromny problem, którego doświadcza coraz większa liczba użytkowników, ludzi na całym globie. Długotrwałe korzystanie z urządzeń elektronicznych, aktywność w mediach społecznościowych oraz obsesyjne wręcz zaangażowanie w gry online stają się coraz bardziej rozpowszechnione i generują poważne skutki uboczne wśród różnych grup wiekowych. To kwestie zdrowotne, takie jak: trudności ze snem czy koncentracją, wzrost poziomu stresu, występowanie depresji, a także spadek efektywności i przede wszystkim – trudności w utrzymywaniu relacji społecznych. W niniejszym artykule skoncentrujemy się na przybliżeniu problemu związanego z uzależnieniem od Internetu. Zidentyfikujemy trudności pojawiające się w kontekście tego zjawiska i przedstawimy pewne użyteczne metody dla osób, które chcą przezwyciężyć swoje zależności cyfrowe. Przedstawione zostaną również praktyczne podejścia i narzędzia, które pozwalają na odzyskanie kontroli nad czasem korzystania z Internetu.

Bibliografia

Augustynek, A. (2010), Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia. Warszawa: Difin.

Błachnio, A., Przepiórka, A., Rowiński, T. (2014). Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu – przegląd badań. Psychologia Społeczna, 9(31), 378–395.

Garcia-Oliva, C., Piqueras, J.A., (2016). Experimental avoidance and technological addictions in adolescents. Journal of behavioral addictions, 5(2), 293–303.

Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.

Jędrzejko, M. (2013). Dzieci i nowe multimedia. Warszawa: Studio Poligraficzne Edytorka.

Kozaczuk, F., Urban, B. (2001). Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Kozłowska, A., (2006). Oddziaływanie mass mediów. Warszawa: SGH.

Krzyżak-Szymańska, E. (2018). Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kuć, M. (2010). Wiktymologia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Łysek, J. (2009). Zagrożenie niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci. Nauczyciel i Szkoła, 1–2, 189–209.

Olszewska, E. (2013). Uzależnienie od telefonu komórkowego jako nowe wyzwanie edukacji dla bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe WSOWL, 4(170), 16–27. Przewłocki, R. (2017). Uzależnienia opioidowe, mechanizmy, terapia. Tydzień Mózgu, 1–3, 28–33.

Skrzypczak, J. (1999). Popularna encyklopedia mass mediów. Poznań: Kurpisz.

Spitzer, M. (2016). Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk: Dobra Literatura.

Tomczyk, Ł. (2018). FOMO (Fear of missing out) – Wyzwanie diagnostyczne i edukacyjne. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 37(3), 139–150; http://dx.doi.org/ 10.17951/lrp.2018.37.3.

Walrave, M., Herman, W. (2009). Skutki cyberbullyingu– oskarżenie czy obrona technologii? Cyberprzemoc, 1, 27–46.

Wąsowicz, G., Styśko-Kunkowska, M. (2015). Młodzież w Internecie, zagrożenie uzależnieniem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Zajączkowski, K. (2000). Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-11

Numer

Dział

Badania Naukowe Młodych Pedagogów