Doświadczenia rodzin alkoholowych we wspomnieniach Dorosłych Dzieci Alkoholików

Autor

  • Sandra Drzewiecka Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Katarzyna Zalas Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2023.32.12%20%20

Słowa kluczowe:

dziecko, Dorosłe Dzieci Alkoholików, dzieciństwo, rodzina alkoholowa

Abstrakt

Artykuł skupia się na analizie doświadczeń osób, które dorastały w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu. Badanie koncentruje się na grupie dorosłych, nazywanej Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA), którzy przeżywali/przeżywają trudności związane z alkoholizmem jednego z rodziców w okresie ich dzieciństwa.

Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego w opinii Dorosłych Dzieci Alkoholików. Analizie zostały poddane cechy i właściwości środowiska rodzinnego, relacje z dorosłymi – rodzicami, wartości cenione w rodzinie pochodzenia, jak również ocena wpływu nabytych w dzieciństwie doświadczeń na funkcjonowanie w dorosłości.

Bibliografia

Bradshaw, J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia siebie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP. Deutsch, C. (1992). Rozbite szkło, rozbite marzenia. O świecie przeżyć dzieci alkoholików. W: A. Pacewicz (red.), Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać (s. 31–92). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Hebenstreit-Maruszewska, A. (2014). Wpływ doświadczeń DDA na tworzenie rodziny i związków w dorosłym życiu. Świat Problemów, 7, 16–19.

Jona, I. (1997). Zespół stresu pourazowego u DDA. W: D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch (red.), Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej (s. 31–33). Kraków: PARPA.

Karasowska, A. (2004). Krzywdzenie dzieci w rodzinie alkoholowej. Nadużywanie Alkoholu a Krzywdzenie Dzieci, 3(8), 1–12.

Kucińska, M (2006). DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. W: Gdzie się podziało moje dzieciństwo? O Dorosłych Dzieciach Alkoholików (s. 13–16). Kielce: Wydawnictwo Charaktery.

Litwa, A. (2009). Syndrom DDA. W: B. Bętkowska-Korpała (red.), Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne (s. 630–635). Warszawa: PARPA.

Majchrzyk-Mikuła, J. (2006). Rodzina z problemem alkoholowym. Warszawa: PARPA. Margasiński, A. (1996). Analiza psychologiczna systemów rodzinnych z chorobą alkoholową. Częstochowa: Wyd. WSP. Margasiński, A. (2010). Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Mellibruda, J. (1997). DDA – kim właściwie są? Świat Problemów, 10, 5–7.

Pacewicz, A. (1994). Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ryś, M. (2007). Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa: PWN.

Ryś, M. (2008). Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa: PWN.

Ryś, M. (2011). Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczucie własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików. Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides Et Ratio, 4(8), 93–130.

Silecka-Marek, E. (2022). Uzależnienie i współuzależnienie od alkoholu w rodzinie a postępowanie mediacyjne. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 41(1), 151172.

Sitarczyk, M. (2008). Wpajali mi poczucie winy. Jak DDA spostrzegają postawy wychowawcze rodziców? Niebieska Linia, 5(58), 31–34.

Sitarczyk, M. (2010). Dziecko z rodziny alkoholowej w percepcji rówieśników. Przegląd Badań Edukacyjnych, 1–2(10–11), 7–19.

Sobolewska, Z. (2000). Odebrane dzieciństwo, psychologiczne problemy Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Sobolewska-Mellibruda, Z. (2011). Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików. Strategie, procedury i opisy przypadków pracy psychoterapeutycznej. Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Sobolewska-Mellibruda, Z. (2012). Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików. Strategie, procedury i opisy przypadków pracy psychoterapeutycznej. Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Stepulak, M, Łukasiewicz, J. (2016). System rodzinny w ujęciu temporalnym. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press. Sztander, W. (2006). Poza kontrolą. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Wawerska-Kus, J. (2009). Dzieciństwo bez dzieciństwa. Warszawa: Dywiz. Wegscheider-Cruse, S. (2000), Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Widera-Wysoczańska, A. (2002). Gdzie się podziało moje dzieciństwo. Dorosłe Dzieci Alkoholików. Charaktery, 3, 13–16.

Widera-Wysoczańska, A. (2003). Pijany dom, czyli co się dzieje z dzieckiem alkoholika. W: Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików (s. 13–16). Kielce: Charaktery Biblioteka.

Woititz, J. (1992). Dorosłe dzieci alkoholików. Warszawa: PTP Zalas, K. (2011). Rodzina z problemem alkoholowym. Pedagogika, 20, 285–303.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-11

Numer

Dział

Badania Naukowe Młodych Pedagogów