Mobliność akademicka studenta i jej wpływ na rozwój osobisty: doświadczenie uniwersytetów fińskich

Autor

  • Yuliya Zayachuk Uniwersytet Narodowy Iwana Franki we Lwowie
  • Maria Dziamko Uniwersytet Narodowy Iwana Franki we Lwowie

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2023.32.07

Słowa kluczowe:

mobilność akademicka studenta, uniwersytety fińskie, system szkolnictwa wyższego w Finlandii, rozwój osobisty, doświadczenie osobiste

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę głównych aspektów akademickiej mobilności studenckiej w fińskich uniwersytetach i podkreśla jej wpływ na rozwój personalny studentów. Oparto go na badaniach teoretycznych i systematyzacji źródeł drukowanych oraz na danych empirycznych z badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu w Turku i Uniwersytetu w Jyvaskyla. Stwierdzono w nim, iż Finlandia jest państwem o szeroko znanych osiągnięciach  oświatowych i jej doświadczenia mogą być użyteczne w przyszłości w szkolnictwie wyższym w Ukrainie w ekstremalnie trudnych obecnie warunkach.  Artykuł ukazuje mobilność akademicką studentów jako jedną z najważniejszych strategii internacjonalizacji  oświaty wyższej, przynoszącą nowe idee, doświadczenia i źródła, które mogą podnieść jakość badań i nauczania, promującą innowacje i zrozumienie kulturowe instytucji edukacyjnych, a także rozwijającą potencjał naukowy poprzez pozyskanie doświadczeń międzynarodowych i profesjonalnych doświadczeń studenta nauczycieli i naukowców. Wykazano w nim, iż międzynarodowa mobilność akademicka wzrosła w czasie ostatniej dekady. Uniwersytety w Finlandii mają rozwiniętą sieć uczelni partnerskich na całym świecie, dostarczając studentom możliwość wymiany doświadczeń i pozyskania nowej wiedzy. Artykuł prezentuje szczegółowe wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu w Turku i Uniwersytetu w Jyväskylä, które mają własne doświadczenia uczestniczenia w programach międzynarodowej wymiany studenckiej z krajami, w których studenci maja możliwość czerpania korzyści z wymiany akademickiej i rozwoju swojej kariery studenckiej możliwości prowadzenia badań i innych działań.

Bibliografia

Blumenthal, P., Goodwin, C., Smith, A., and Teichler, U., Eds. (1996). Academic mobility in a changing world: regional and global trends. London, UK: Jessica Kingsley Publishers.

Hoffman, D. (2007). The Career Potential of Migrant Scholars: A Multiple Case Study of Long-Term Academic Mobility in Finnish Universities. Higher Education in Europe, 32 (4): 317–331.

Institute of International Education. (2016). URL: http://www.iie.org/opendoors

Kauko, J. (2019). Overview of higher education (Finland). Bloomsbury: Education and Childhood Studies.

Kim, T. (2017). Academic mobility, transnational identity capital, and stratification under conditions of academic capitalism. Higher Education, 73, 981–997.

Kivinen, O. & Rinne, R. (1996). Higher education, mobility and inequality: the Finnish case. European Journal of Education, 31.3, pp. 289–310.

Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: definition, approaches, and rationales. Journal of Studies in International Education, Vol. 8, No. 1, pp. 5–31. doi: 10.1177/1028315303260832

Kulonpalo, J. (2007). Academic Finns Abroad-Challenges of International Mobility and the Research Career. Publications of the Academy of Finland, 7.07.

Musselin, K. (2004). Towards a European academic labour market? Some lessons drawn from empirical studies on academic mobility. Higher Education, 48.1, pp. 55–78.

Oliinyk, M., Poznanska, O., & Chrost, S. (2021). Academic Mobility: Problems and Consequences. W Ollinyk M., Clipa O., Stawiak-Ososińska M. (ed.). Trends and prospects of the education system and educators’ professional training development pp 67- 81. https://doi.org/10.18662/978-1-910129-28-9.ch005

Teichler, U. (2015). Academic mobility and migration: What we know and what we do not know. European review, 23.S1: pp 6–37.

Teichler, U. (2003). Mutual Recognition and Credit Transfer in Europe: Experiences and Problems. Journal of Studies in International Education, vol. 7, no. 4, pp. 312–341.

Zayachuk, Yu. (2021). Internationalization as a component of the national strategy for improvement of higher education space in Ukraine, Education: Modern Discourses, 4, pp. 153–162.

Opublikowane

2024-04-11

Numer

Dział

Badania Pedagogów Ukraińskich