Formy pracy ze zwiedzającymi na miniwystawach w dziale broni Lwowskiego Muzeum Historycznego

Autor

  • Andriy Prokip Lwowskie Muzeum Historyczne
  • Jurij Myhalskyj Lwowski Universytet Handlowo-Ekonomiczny

Słowa kluczowe:

miniwystawy, muzeum, muzealna pedagogika, edukacja, ekspozycyjno-wystawowa praca×

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę możliwości działu broni "Аrsenał" Lwowskiego Muzeum Historycznego w zakresie pedagogiki muzealnej, jej zaangażowania w organizację i prowadzenie mini-wystaw jako jednej z form pracy ze zwiedzającymi.

Stwierdza się, że organizacja i prowadzenie mini-wystaw ma duże znaczenie w edukacji ludzi, pomagają lepiej zrozumieć treść głównej ekspozycji, sprzyjają efektywności współpracy i współdziałania między muzeum i edukacyjnymi zakładami, zachęcają zwiedzających do obserwacji, obmyślania i refleksji.

Opublikowane

2019-01-22

Numer

Dział

Pedagogika społeczna i opiekuńczo-resocjalizacyjna