СУЧАСНА СВІТОВА ДИНАМІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Autor

  • ЮЛІЯ ЗАЯЧУК Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2018.27.43

Słowa kluczowe:

вищa освітa, реформи вищої освіти, динамікa вищої освіти, інтернаціоналізація, pизики, фундаментальні наукові дослідження, академічнa свободa

Abstrakt

W artykule przeanalizowano obecny stan oświaty wyższej na świecie, akcentując głębokie zmiany zaszłe w ciągu ostatniego półwiecza. Zwrócono w nim uwagę, że uwzględniając zachodzące w społeczeństwie zmiany, w celu rozwoju oświaty wyższej uniwersytety muszą nawiązywać współpracę międzynarodową i rozwijać różne formy działalności międzynarodowej.  Autorka rozpatruje termin internacjonalizmu, upatrując w nim ciąg międzynarodowych aktywności, obejmujących  np.: mobilność akademicką studentów i nauczycieli, tworzenie sieci międzynarodowych kontaktów, umowy partnerskie i projekty, międzynarodowe programy i inicjatywy badawcze, a także dostarczanie możliwości edukacji w innych krajach poprzez inkluzję wymiaru międzykulturowości, interkulturowości w planach procesów nauczania i uczenia się.

Ponadto zwrócono uwagę, że w ostatnim czasie wzrosło znaczenie zapotrzebowanie na nowych pracowników na rynku oświaty wyższej, a aktywność ponad granicami nadała nową dynamikę wyższej oświaty i otworzyła nowe możliwości, jednocześnie jednak przyniosła wyzwania i ryzyko. Wiele uwagi poświęcono ukazaniu wyzwań i ryzyka w związku z rozwojem oświaty wyższej w skali globalnej. Wymieniono wśród nich: zagrożenia dla badań bazowych, zawodu nauczyciela akademickiego i wolności akademickiej, odpowiedzialność twórców oświaty wyższej, programy kształcenia  i kwalifikacje kadry; prywatne szkolnictwo wyższe; finansowanie oświaty wyższej, technologię oraz  rolę odpowiedniego zarządzania.

Opublikowane

2019-01-21

Numer

Dział

Pedeutologia