Edukacja lwowska i zbiory muzealne miasta z przełomu XIX i XX wieku

Autor

  • Андрій ПРОКІП Muzeum Historyczne we Lwowie
  • Юрій МИХАЛЬСЬКИЙ Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny we Lwowie

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2021.30.09

Słowa kluczowe:

Lwów, edukacja, szkolnictwo, muzeum

Abstrakt

Artykuł omawia proces tworzenia zbiorów dwóch muzeów – Muzeum Historycznego Lwowa i Muzeum Narodowego im. Króla Jana III, który nasilił się na przełomie XIX i XX wieku. Wskazuje się, że w procesie uzupełniania zbiorów muzealnych brali udział także przedstawiciele lwowskiego szkolnictwa – nauczyciele i uczniowie szkół, oraz oficjalne organizacje szkolne, takie jak Rada Szkolna Krajowa.

Bibliografia

Аrchiv Lvivskogo istorychnogo muzeju (dalі LIМ), f. «Аrhiv», №№ 127, 1212, 1234, 2657-2666, 2675, 2993, 3002, 3437, 3687, 4208, 5896, 9357, 17169, 7185, 7188, 7193, 10259, 10297, 10300, 103301, 12602, 13968, 15975, 16104-16106, 16108, 16780, 17846-17849, 6864, 8938, 8940, 15973, 16800.

Аrchiv LIМ, f. «Zbroja», кn. 7, № З-2771.

Dziennik nabytków Muzeum Historycznego miasta Lwowa, Lwów, 1939.

Dziennik nabytków Muzeum Narodowego im. Króla Jana III, Lwów, 1909-1939.

Czołowski А., Badecki К., Mękicki R., Zarewicz S., Cieśla H., Muzea gminy miasta Lwowa, Lwów, 1929, 108 s.

Łapot M., Szkolnictwo zydowskie we Lwowie 1772-1939, Częstochowa 2016, 591 s.

Mękicki R., Muzeum narodowe im. Króla Jana III we Lwowie, Przewodnik po zbiorach, Lwów, 1936, 130 s.

Rędziński K., Wkład Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie w rowój kultury i oświaty w Galicji początku XX w., “Rocznik Polsko-Ukraiński” t. 15, Częstochowa–Kijów 2013

Opublikowane

2022-05-14

Numer

Dział

Artykuły