PRACA SPOŁECZNA Z KOBIETAMI WE WSPÓLNOCIE

Autor

  • Oksana Kravchenko Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Uman, Ukraine
  • Galyna Kucher Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Uman, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2021.30.06

Słowa kluczowe:

równość płci, prawa kobiet i mężczyzn, społeczeństwo, władza państwowa, organizacje publiczne

Abstrakt

Artykuł podsumowuje regionalne doświadczenia w tworzeniu systemu działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, wskazując skuteczne narzędzia wdrażania tego systemu. Ustalono, że innowacyjne rozwiązania są wprowadzane w mieście Humań, a centrum koordynacyjnym jest Wydział Pracy i Ochrony Socjalnej Rady Miasta Humań.

Do głównych osiągnięć na drodze do równości płci i poszanowania praw kobiet należą: zatwierdzony społeczny program zwalczania handlu ludźmi na lata 2015-2020; Miejski Program Społeczny na rzecz Równości Płci na lata 2015-2020; powołanie mobilnej brygady pomocy społecznej i psychologicznej dla osób, które padły ofiarą przemocy domowej i/lub przemocy ze względu na płeć; przyjęta została decyzja Rady Miasta Humania „W sprawie przystąpienia do Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Społeczności Lokalnych”; opracowano i zatwierdzono Procedurę interakcji podmiotów realizujących działania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przemocy ze względu na płeć itp.

Zgodnie z tymi programami podejmowane są działania mające na celu zapobieganie występowaniu przemocy domowej, przemocy ze względu na płeć oraz handlu ludźmi.

Bibliografia

Declaration of the Fourth Ministerial Conference on Environment and Health (Budapest, Hungary. EUR/04/5046267/6). URL: http://bit.ly/1k7kPX7. Title from the screen.

Department of Labor and Social Welfare of the Uman City Council: official site. URL: https://umanupszn.gov.ua

Klymanska L. D., Developmental potential of contemporary social work: methodology and technologies: materials of the IV International Scientific and Practical Conf., 15–16 mart. 2018 r. Kyiv, 2018. 128 s.

Kravchenko O., Voitovska A., Koliada N., Social and Economic Principles of Single Mothers’ Support in Ukraine, “Advances in Intelligent Systems and Computing” 961, 2019pp. 293–303 (Scopus). (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20154-8_27)

Kravchenko O.O., On the issue of social and psychological support for students from rural areas in higher education, “Innovative pedagogy” 2019, No. 10, pp. 148–154.

Kucher H.M.. Social work with vulnerable population groups in the territorial community. Thesis for a science. degree of candidate of pedagogical sciences. Specialty: 13.00.05 - social pedagogy, 2019

Opublikowane

2022-05-14

Numer

Dział

Artykuły