Przedmiot muzealny w systemie różnych interpretacji: pedagogiczne aspekty narracyjne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.20

Słowa kluczowe:

museum exhibit, museum education, narrative, interpretation, interdisciplinary

Abstrakt

Artykuł analizuje problemy interpretacji przedmiotów w przestrzeni muzealnej w różnych kontekstach i z różnych perspektyw. Szczególną uwagę zwraca się na pedagogiczne aspekty wykorzystania narracji w muzeum. Autor podkreśla, że narracja muzealna jest formą pracy muzealnej, którą a priori przyciąga uwagę edukatorów muzealnych, animatorów, mediatorów, zarządców galerii, kuratorów wystaw i bada przedmiot muzealny z punktów widzenia dziedzictwa kulturowego, aktywnej edukacji młodzieży, rozwijania ogólnych kompetencji kulturowych, interdyscyplinarnośći, systemu edukacji obywatelskiej.

Autor koncentruje na znaczenie pojawienia się różnych pośredników w muzeum, co wskazuje na ważne zmiany, które zaszły w nowoczesnej praktyce muzealniczej oraz w pracy kulturalnej i edukacyjnej ze zwiedzającymi.

Autor konkluduje, że edukacja i praktyki narracji w muzeum odbywa się w specjalnym, znaczącym pod względem estetycznym i informacyjnym środowisku, w którym człowiek odczuwa swoje zaangażowanie w kulturę i możliwość dialogu z nią

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

Historia wychowania