From research: hidden aggressive behaviours of children at pre-school age

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.14

Słowa kluczowe:

zachowanie agresywne, dzieci w wieku przedszkolnym, przedszkole

Abstrakt

Ukryte zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym należą do problemów wczesnego dzieciństwa. Odrzucenie przez grupę rówieśniczą jest kojarzone z szerokim zakresem problemów społecznych i psychologicznych powiązanych z rozwojem dziecka, w tym z nawiązywaniem wzajemnych relacji społecznych. Artykuł analizuje wypowiedzi dzieci w wieku przedszkonym związane z ukrytymi zachowaniami agresywnymi, które napotkały w grupach przedszkolnych. Wyniki badań pokazują, że początek zachowań agresywnych występuje we wczesnym dzieciństwie (uśpiona forma agresji), a później przeistaczają się w bezpośrednią agresję werbalną lub fizyczną

Bibliografia

Casas J., Crick N., Jansen E., Ostrov J., Woods K., An observational study of delivered and received aggression, gender, and social-psychological adjust-ment in preschool: This White Crayon Doesn’t Work, „Early Childhood Re-search Quarterly“, 2004, 19(2).

Crick N.R., Casas J.F., Nelson, D.A., Toward a more comprehensive understanding of peer maltreatment: Studies of relational victimization, „Current Directions in Psychological Science“, 2002 (b), 11.

Crick N.R., Nelson D.A. Relational and physical victimi-zation within friendships: No body told me there’d be friends like these, „Journal of Abnormal Child Psychology“, 2002 (a), 30.

Goffman E., Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Simon and Schuster, New York 1986.

Grotpeter J.K., Crick N.R., Children’s treatment by peers: Victims of relational and overt aggression, „Development and Psychopathology“, 1996, 8.

Kováčová B., Inkluzívny proces v materských školách. Začlenenie dieťaťa s odlišnosťami do prostredia inkluzívnej materskej školy, Musica Liturgica s.r.o, Bratislava 2010.

Kováčová B., Latentná agresia v škole, Musica Liturgica, Bratislava 2014.

Lovaš L., Agresia a násilie: psychológia ľudskej agresie a jej podoby v domácom prostredí, v škole, v práci, vo väzniciach a v športe, Ikar, Bratislava 2010.

Maguire M.C., Dunn J., Friendships in early childhood, and social understanding, „International Journal of Behavioral Development“, 1997, 21(4).

Ostrov J.M., Crick N.R., How recent developments in the study of relational aggression and close relationships in early childhood advance the field, „Journal of Applied Developmental Psychology“, 2006; 27(3).

Pellegrini A., Roseth C., Relational aggression and relationships in preschoolers: A discussion of methods, gender differences, and function, „Journal of Applied Developmental Psychology“ 2006, 27(3).

Shahaeian A., Razmjoee M., Wang C., Elliott S., Hughes C., Understanding relational aggression during early childhood: An examination of the associa-tion with language and other social and cognitive skills, „Early Childhood Research Quarterly“, 2017, 40.

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

PEDAGOGIKA W DZIAŁANIU SPOŁECZNYM