Samotność rodzica w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością w dzisiejszej kulturze medialnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.13

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, samotność, rodzina, dziecko

Abstrakt

The article presents the issue concerning the characteristics of the feeling of loneliness of parents bringing up a child with a disability. This paper outlines the problem of loneliness, presented factors supporting parents of children who are not fully able to do so. The issues of experiencing the stages of coming to terms with the diagnosis of a child's disability were discussed and an attempt to determine the degree of loneliness among parents of children with disabilities.

Bibliografia

Albrecht M., Karwowska M., Niepełnosprawność dziecka przyczyną rozpadu czy spójności rodziny, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej” 2008.

Baranowska A., Tutoring rodzinny jako forma wsparcia rodziców dziecka niepełnosprawnego, „Społeczeństwo i Rodzina”, Lublin 2016.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Wyd. „Impuls”, Kraków 2015.

Czapiński J, Panek T., Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Pola-ków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.

Gosztyła T., Prokopiak A., Poczucie osamotnienia u rodziców dzieci z zaburze-niami ze spektrum autyzmu oraz dzieci z niepełnosprawnością intelek¬tu¬alną, „Psychoterapia”, Lublin 2017.

Kaczyńska-Maciejowska R., Spaleni pracą, „Charaktery” 2003, nr 9.

Kirenko J., Oblicza niepełnosprawności, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin 2006.

Kowalewska M., Goździalska A, Jaśkiewicz J., Cierpienie w samotności wśród ludzi – o samotności dziecka we współczesnej rodzinie, „Państwo i Społeczeństwo”, Kraków 2013.

Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Wyd. „Impuls”, Kraków 2005.

Krupa B., Samotność – znak czasu, [w:] Człowiek na rozdrożu. Zrozumieć, aby pomóc, red. Z.B. Gaś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2013.

Mikołajczyk-Lerman G., Kobiety i ich niepełnosprawne dzieci, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica”, 2011, nr 39.

Schuchardt E., A study of 500 biographies coping with crisis as a process of learning for disabled and non- disabled also in the field of psychiatry, „Why is this Happening to Me?”, Berlin 1989.

Stelter Ż., Realizacja ról rodzicielskich w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju, red. H. Liberska, Wyd. Difin, Warszawa 2011

Pobrania

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

PEDAGOGIKA W DZIAŁANIU SPOŁECZNYM