Praca społeczna z kobietami wiejskim, które dozznały przemocy: w kierunku szkolenia profesjonalistów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.12

Słowa kluczowe:

Artykuł na temat pracy socjalnej z kobietami z obszarów wiejskich, które zostały wykorzystane, oraz na temat podejść do szkolenia specjalistów świadczących usługi socjalne dla tej kategorii ludności. Ustalono, że polityka dotycząca płci opiera się nie tylko na międzynarodowych normatywnych aktach prawnych ratyfikowanych przez Ukrainę, ale także regulowanych przez krajowe akty prawne dotyczące równości kobiet i mężczyzn. Ważnym obszarem polityki płci jest zapewnienie kobietom z obszarów wiejskich równych praw i szans, w tym realizacji ich praw człowieka. Kobiety na obszarach wiejskich są jednak bardziej narażone na przemoc na tle płciowym niż kobiety mieszkające na obszarach miejskich, które potrzebują specjalnie zaprojektowanego programu rehabilitacji społecznej i psychologicznej. W wyniku poznania treści i orientacji pracy socjalnej z kobietami, zbadania regionalnych doświadczeń związanych z usługami socjalnymi z kobietami, ujawnienia specyfiki przygotowania przyszłych pracowników socjalnych do pracy z tą kategorią obywateli, opracowano zalecenia dotyczące poprawy jakości usług socjalnych dla kobiet będących ofiarami przemocy domowej., praca socjalna, kobiety, płeć, obszary wiejskie

Abstrakt

Artykuł na temat pracy socjalnej z kobietami z obszarów wiejskich, które zostały wykorzystane, oraz na temat podejść do szkolenia specjalistów świadczących usługi socjalne dla tej kategorii ludności.

Ustalono, że polityka dotycząca płci opiera się nie tylko na międzynarodowych normatywnych aktach prawnych ratyfikowanych przez Ukrainę, ale także regulowanych przez krajowe akty prawne dotyczące równości kobiet i mężczyzn. Ważnym obszarem polityki płci jest zapewnienie kobietom z obszarów wiejskich równych praw i szans, w tym realizacji ich praw człowieka.

Kobiety na obszarach wiejskich są jednak bardziej narażone na przemoc na tle płciowym niż kobiety mieszkające na obszarach miejskich, które potrzebują specjalnie zaprojektowanego programu rehabilitacji społecznej i psychologicznej.

W wyniku poznania treści i orientacji pracy socjalnej z kobietami, zbadania regionalnych doświadczeń związanych z usługami socjalnymi z kobietami, ujawnienia specyfiki przygotowania przyszłych pracowników socjalnych do pracy z tą kategorią obywateli, opracowano zalecenia dotyczące poprawy jakości usług socjalnych dla kobiet będących ofiarami przemocy domowej.

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

PEDAGOGIKA W DZIAŁANIU SPOŁECZNYM