Discussion Method in developing discourse competence of students: the case of teaching Ukrainian in secondary schools

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.08

Słowa kluczowe:

metoda dyskusji, kompetencje dyskursu, ukraiński mówiony

Abstrakt

Badania empiryczne koncentrują się na ogólnym pytaniu o to, jak powiązane są kompetencje komunikacyjne, udział w dyskusji w klasie i nauka języka. Potwierdzono wartość metody dyskusji i jej zastosowanie w rozwijaniu kompetencji dyskursowych uczniów na lekcjach języka ukraińskiego w szkołach średnich. Autorka dzieli się wynikami opracowywania i eksperymentalnej weryfikacji strategii umożliwiającej nauczycielowi nauczanie uczniów w celu tworzenia tekstu ustnego w trakcie pytań i odpowiedzi. Metodę dyskusji zastosowano w celu nauczenia dzieci w wieku szkolnym prowadzenia dialogu zgodnie z zasadami gramatyki i etykiety ustnej języka ukraińskiego. Jednocześnie pytania i odpowiedzi uczniów odzwierciedlają ich umiejętność posługiwania się językiem w celu wzajemnego rozwoju i wyrażania opinii.

Według autora zajęcia językowe są platformą szkoleniową dla kompetentnych mówców, którzy formułują słowa, wyrażenia i zdania w tekście ustnym zgodnie z tematem dyskusji. W tym względzie w artykule przedstawiono procedurę oceny pytań i odpowiedzi uczniów w oparciu o kryteria kompetencji dyskursu. Kryteria zostały wybrane w odniesieniu do CEFR (Wspólny europejski system opisu kształcenia językowego) i dostosowane do specyfiki nauczania języka ukraińskiego w szkołach średnich.

Downloads

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

FILOZOFICZNE I SPOŁECZNE PODSTAWY EDUKACJI