Discussion Method in developing discourse competence of students: the case of teaching Ukrainian in secondary schools

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.08

Słowa kluczowe:

metoda dyskusji, kompetencje dyskursu, ukraiński mówiony

Abstrakt

Badania empiryczne koncentrują się na ogólnym pytaniu o to, jak powiązane są kompetencje komunikacyjne, udział w dyskusji w klasie i nauka języka. Potwierdzono wartość metody dyskusji i jej zastosowanie w rozwijaniu kompetencji dyskursowych uczniów na lekcjach języka ukraińskiego w szkołach średnich. Autorka dzieli się wynikami opracowywania i eksperymentalnej weryfikacji strategii umożliwiającej nauczycielowi nauczanie uczniów w celu tworzenia tekstu ustnego w trakcie pytań i odpowiedzi. Metodę dyskusji zastosowano w celu nauczenia dzieci w wieku szkolnym prowadzenia dialogu zgodnie z zasadami gramatyki i etykiety ustnej języka ukraińskiego. Jednocześnie pytania i odpowiedzi uczniów odzwierciedlają ich umiejętność posługiwania się językiem w celu wzajemnego rozwoju i wyrażania opinii.

Według autora zajęcia językowe są platformą szkoleniową dla kompetentnych mówców, którzy formułują słowa, wyrażenia i zdania w tekście ustnym zgodnie z tematem dyskusji. W tym względzie w artykule przedstawiono procedurę oceny pytań i odpowiedzi uczniów w oparciu o kryteria kompetencji dyskursu. Kryteria zostały wybrane w odniesieniu do CEFR (Wspólny europejski system opisu kształcenia językowego) i dostosowane do specyfiki nauczania języka ukraińskiego w szkołach średnich.

Bibliografia

Alexander R.J., Improving oracy and classroom talk: achievements and chal¬lenges, “Primary First” 2013, 10.

Bachman L., Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford 1990: Oxford.

Brenifier O., Enseñar mediante el debate. Ed. Edere. México 2005, https://di¬dac-tifilosofica.files.wordpress.com/2014/06/brenifier-o-ensenar-mediante-el-debate.pdf P.28.

Brown T., Bown J., Teaching Advanced Language Skills through Global De¬bate: Theory and Practice, Georgetown University Press: Washington 2014, muse.jhu.edu/book/35993.

Burbules N., Bertram B., Theory and Research on Teaching as Dialogue, In: Handbook of research on teaching, 4th Edition, ed. V. Richardson, Washing¬ton DC 2001: American Educational Research Association.

Canale M., From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy, In: Language and Communication, eds. J.C. Richard, & R.W. Schmidt, London 1983: Longman.

Flowerdew J., Discourse in English Language Education, Routledge 2013.

General Secondary Education, Сurriculums (2019). Zahalʹna serednya osvita. Osvitni prohramy MON Ukrayiny. Rezhym dostupu: https://mon.gov.¬ua¬/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi.

Klarin M.V., Dyskusiya v navchanni: zhyva i virtualʹna, „Shkilʹni tekhnolohy” 2015, №1

Common European Framework of Re¬ference for Languages: Learning, teaching, assessment Structured overview of all CEFR scales: https://rm.coe.int/168045b15e.

Kucheryava O., Shlyakhy aktyvizatsiyi dyskursyvnoyi diyalʹnosti studentiv filo¬lohichnykh fakulʹtetiv, „Pedahohichna osvita: teoriya i praktyka” 2011, Vyp. 8. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_8_38.

Liubashenko O., Tekstotsentrychnyy pidkhid u pobudovi linhvodydaktychnykh stratehiy navchannya u vyshchiy shkoli. Naukovi zapysky: zbirnyk statey, Kyiv 2013: Vyd-vo NPU imeni N.P. Drahomanova.

Liubashenko,O & Yashenkova O., Extending the Scope of the English Exit Exam: A Study from a Ukrainian Classical University, “Revisiting the Assessment of Second Language Abilities: From Theory to Practice”, 2017.

Pardo A., Using Debates in the Classroom: A Pedagogical Strategy for the Development of the Argumentative Competence in the Teaching of English As a Foreign Language: U. Externado de Colombia 2012.

Sedov K.F., Discourse and personality: the evolution of communicative competence, Moscow 2004: Labyrinth).

Wenger E., Communities of practice, Cambridge 1993: Cambridge University Press.

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

FILOZOFICZNE I SPOŁECZNE PODSTAWY EDUKACJI