Współczesne podejścia do zapewniania jakości przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli

Autor

  • Ольга Біляковська Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-2880-6826

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.05

Słowa kluczowe:

przygotowanie zawodowe, podejście innowacyjne, nauczyciele, kompetencje zawodowe

Abstrakt

W artykule przeanalizowano współczesne podejścia do przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli w kontekście zapewniania jakości kształcenia. Na podstawie analizy źródeł naukowo-pedagogicznych zdefiniowano pojęcie «innowacje» oraz przedstawiono klasyfikację innowacji. Zapewnianie jakościowego wykształcenia przewiduje innowacyjne procesy rozwoju praktyki pedagogicznej, celowy wpływ kierowniczy na system przygotowania zawodowego, znaczące korekty jego treści, stylu działalności uczelni pedagogicznych, to znaczy przejście systemu edukacyjnego do funkcjonowania na nowych zasadach. Przeprowadzono analizę innowacji organizacyjnych, które występują w organizacji procesu edukacyjnego uczelni; innowacji treściowych, które znajdują odzwierciedlenie w treści przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli (nowoczesne programy edukacyjne; wprowadzenie nowych przedmiotów nauczania; współczesnych kursów; integracja przedmiotów nauczania; opracowanie zabezpieczenia metodycznego i in). Innowacje technologiczne polegają na wprowadzeniu nowych form i metod nauki, podejść do oceny (testy, rankingi); stosowaniu współczesnych technologii informacyjnych w procesie zawodowego przygotowania przyszłych nauczycieli. Na szczególną uwagę zasługuje kształtowanie u przyszłych nauczycieli kompetencji zawodowych, cech osobowościowych i umiejętności pracy w trybie innowacyjnym. Zaproponowano skuteczne formy i metody szkolenia przyszłych nauczycieli.

Bibliografia

Biletska A.H., Napriamy udoskonalennia pryrodnycho-naukovoi pidhotovky maibutnikh ekolohiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh, „Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka”, 2014, Vyp. 2, Ch. II.

Hevko I.V., Rozrobka kontseptsii doslidzhennia formuvannia osnov profesio-nalizmu maibutnikh vchyteliv tekhnolohii, „ScienceRise: Pedagogical Education” 2017, № 8 (16).

Dubaseniuk O.A., Vozniuk O.V., Kontseptualni pidkhody do profesiino-pedaho-hichnoi pidhotovky suchasnoho pedahoha, Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2011.

Dubaseniuk O.A., Semeniuk T.V., Antonova O.Ie., Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia do pedahohichnoi diialnosti: monohrafiia, Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU, 2003.

Entsyklopediia osvity, (hol. red.) V. Kremen, Kyiv: Yurinkom Inter, 2008.

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» iz zminamy. URL: https://za¬kon.help/-law/1556-VII (data zvernennia: 21.05.2018).

Kondrashova L.V. Problemy modernizatsii pedahohichnoi pidhotovky studentiv v umovakh universytetskoi osvity, Visnyk Lvivskoho universytetu, Seriia: Pedahohichna, 2009, Vyp. 25, Ch. 1.

Kucheriavets V.H., Tekhnolohiia portfolio u protsesi profesiinoi pidhotovky mai-butnoho vchytelia, Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia, „Psykholoho-pedahohichni nauky”, 2012, № 2.

Luhovyi V.I., Yevropeiska kontseptsiia kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli ta problemy yii realizatsii v Ukraini, „Pedahohika i psykholohiia”, 2009, № 2.

Ponomarenko V., Pidvyshchennia yakosti pidhotovky fakhivtsiv v universyteti, Vyshcha shkola, 2010, № 10.

Prokopenko I.F. Innovatsiini tekhnolohii pidhotovky vchyteliv v umovakh yevrointehratsii, „Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy”, 2013, № 2.

Sitarska B., Teoretychni i metodolohichni zasady dydaktychnykh zavdan z pe-dahohiky u protsesi pidhotovky ta vdoskonalennia vchyteliv, Kyiv: Osnova, 2005.

Sukhomlynska O.V., Istoryko-pedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh problem, Kyiv: APN, 2003.

Chernenko H.M., Innovatsiini pidkhody v profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly, Naukovyi ohliad, 2016, № 3 (24).

Seldin P., Successful Use of Teaching Portfolios. Bolton, MA: Anker Publishing Company, 1993.

Wiśniewska M., Formy i metody nauczania w szkole wyższej, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2017, № 1 (51).

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

FILOZOFICZNE I SPOŁECZNE PODSTAWY EDUKACJI