Współczesne podejścia do zapewniania jakości przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli

Autor

  • Ольга Біляковська Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-2880-6826

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.05

Słowa kluczowe:

przygotowanie zawodowe, podejście innowacyjne, nauczyciele, kompetencje zawodowe

Abstrakt

W artykule przeanalizowano współczesne podejścia do przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli w kontekście zapewniania jakości kształcenia. Na podstawie analizy źródeł naukowo-pedagogicznych zdefiniowano pojęcie «innowacje» oraz przedstawiono klasyfikację innowacji. Zapewnianie jakościowego wykształcenia przewiduje innowacyjne procesy rozwoju praktyki pedagogicznej, celowy wpływ kierowniczy na system przygotowania zawodowego, znaczące korekty jego treści, stylu działalności uczelni pedagogicznych, to znaczy przejście systemu edukacyjnego do funkcjonowania na nowych zasadach. Przeprowadzono analizę innowacji organizacyjnych, które występują w organizacji procesu edukacyjnego uczelni; innowacji treściowych, które znajdują odzwierciedlenie w treści przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli (nowoczesne programy edukacyjne; wprowadzenie nowych przedmiotów nauczania; współczesnych kursów; integracja przedmiotów nauczania; opracowanie zabezpieczenia metodycznego i in). Innowacje technologiczne polegają na wprowadzeniu nowych form i metod nauki, podejść do oceny (testy, rankingi); stosowaniu współczesnych technologii informacyjnych w procesie zawodowego przygotowania przyszłych nauczycieli. Na szczególną uwagę zasługuje kształtowanie u przyszłych nauczycieli kompetencji zawodowych, cech osobowościowych i umiejętności pracy w trybie innowacyjnym. Zaproponowano skuteczne formy i metody szkolenia przyszłych nauczycieli.

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

FILOZOFICZNE I SPOŁECZNE PODSTAWY EDUKACJI