Ocena kompetencji komunikacyjnych eksperta w dziedzinie edukacji

Autor

  • Оксана Боднар Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка м.Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0003-4207-0624

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.04

Słowa kluczowe:

komunikacja, komunikacyjne zdolności eksperta, ewaluacja, parametryczny i indeksowy model oceny

Abstrakt

Artykuł uzasadnia treść i specyfikę kompetencji komunikacyjnych eksperta w dziedzinie edukacji. Zidentyfikowano subiektywne czynniki wpływające na rozwój kompetencji komunikacyjnych eksperta. Opisano jego funkcje komunikacyjne w procesie ekspertyzу, przedstawiono bariery w komunikacji  oraz typowe błędy w przekazywaniu informacji badanym.  Na podstawie opracowanych kryteriów skonstruowano parametryczno-wskaźnikowy model oceny kompetencji komunikacyjnych eksperta, którym można posługiwać się do wyboru ekspertów do badań pedagogicznych.

Downloads

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

FILOZOFICZNE I SPOŁECZNE PODSTAWY EDUKACJI