Analiza poziomu sprawności fizycznej podchorążych Wojskowej Szkoły Sierżantów Narodowej Akademii Wojsk Lądowych we Lwowie na etapie podstawowym
PDF (English)

Słowa kluczowe

Wojskowa Szkoła Sierżantów Narodowej Akademii Wojsk Lądowych we Lwowie
Siły Zbrojne
trening ogólny
trening fizyczny
trening fizyczny specjalny

Jak cytować

Oderov, A. ., Kuznetsov, M., Romanchuk, S. ., Pohrebniak, D. ., Indyka, S. ., & Bielikova, N. . (2022). Analiza poziomu sprawności fizycznej podchorążych Wojskowej Szkoły Sierżantów Narodowej Akademii Wojsk Lądowych we Lwowie na etapie podstawowym . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), 93–102. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.05

Abstrakt

Wprowadzenie: Wyposażenie żołnierzy w nowoczesny sprzęt wojskowy, techniczne środki transportu znacznie ułatwiło wykonywanie wielu elementów działań wojennych, ale jednocześnie przyczyniło się do pewnego negatywnego wpływu na ich ciało i psychikę, zwiększyło potrzebę ogólnego i specjalnego treningu fizycznego. Potrzeba zintegrowanego wykorzystania wychowania fizycznego i sportu jest dobrze znana i uzasadniona naukowo. System wyszkolenia fizycznego wojsk jako element aktywności zawodowej zapewnia funkcjonowanie personelu zgodnie z wymogami sprawności fizycznej. Dlatego aktualnym zagadnieniem jest doskonalenie treści wychowania fizycznego podchorążych wojskowych wyższych szkół sierżantów z uwzględnieniem kategorii żołnierzy.

Cel: Określenie i poprawa dynamiki ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej podchorążych
z uwzględnieniem kategorii żołnierzy.

Wyniki: Badania poziomu wydolności fizycznej podchorążych Wojskowej Szkoły Sierżantów Narodowej Akademii Wojsk Lądowych we Lwowie wykazały, że podczas szkolenia podchorążych
w pierwszym roku wskaźniki sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej wykazują pozytywne zmiany, ale nie stwierdzono istotnej różnicy (р > 0.05).

https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.05
PDF (English)