Wychowanie fizyczne dzieci w edukacji przedszkolnej na Ukrainie (aspekt pedagogiczny)
PDF (English)

Jak cytować

Pasicznik, W. (2022). Wychowanie fizyczne dzieci w edukacji przedszkolnej na Ukrainie (aspekt pedagogiczny). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(4), 117–126. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.29

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problematyce wychowania fizycznego w edukacji przedszkolnej na Ukrainie. Organizacja procesu wychowania fizycznego w przedszkolach w tym kraju odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy „O edukacji przedszkolnej”, państwowymi programami oświatowo-wychowawczymi „Dziecko”, „Ukraińskie przedszkole”, „Ziarenko”, „Maluch”, „Dziecko w wieku przedszkolnym”, „Ja w świecie”. W wychowaniu fizycznym przedszkolaków na Ukrainie ważne miejsce zajmują gry i zabawy ruchowe, gimnastyka poranna, Dni Zdrowia, Święto Sportu, wycieczki piesze. Głównymi zadaniami wychowania fizycznego na Ukrainie w systemie placówek przedszkolnych są: wzmocnienie zdrowia dzieci; sprzyjanie harmonijnemu rozwojowi organizmu; rozwój cech motorycznych; hartowanie ciała; kształtowanie nawyków higienicznych; wzrost motywacji i potrzeby do uprawiania ćwiczeń fizycznych w następnych etapach rozwoju. W ostatnich latach w działalności przedszkoli ukraińskich widoczny jest wzrost zainteresowania wykorzystania na zajęciach z wychowania fizycznego zasobów ludowej kultury fizycznej. W przedszkolu zostało wprowadzone stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego. Do podstawowych form organizacyjnych prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w przedszkolach Ukrainy zaliczane są: forma frontalna, zajęcia w zespołach, zajęcia dodatkowe. Ważnym elementem efektywności wychowania fizycznego dzieci i w wieku przedszkolnym na Ukrainie jest integracja form wychowania fizycznego z muzyką i tańcem.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.29
PDF (English)