Wielowymiarowość bezpieczeństwa we współczesnym świecie w opinii studentów

Autor

  • Jacek Copik
  • Adrian Wasik

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, zagrożenie, identyfikacja zagrożeń

Abstrakt

Zagadnienia poruszane w artykule dotyczą opinii studentów kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa, Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na temat poczucia bezpieczeństwa, identyfikowanych zagrożeń obecnie i w przyszłości, a także podejmowanych i planowanych działań, aby zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa. Część badawcza opracowania poprzedzona jest syntetyczną prezentacją najważniejszych zagadnień teoretycznych poruszanych w pracy, takich jak: bezpieczeństwo i jego podział, poczucie bezpieczeństwa, którymi autorzy chcieli wprowadzić czytelnika w analizę wyników badań.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-23

Numer

Dział

Artykuły