Bezpieczeństwo jako kryterium oceny prawa do informacji

Autor

  • Ryszard Niedźwiecki

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, informacja, prawo do informacji

Abstrakt

Niniejszy artykuł bazuje na założeniu, że kluczową rolę w ustalaniu priorytetów między bezpieczeństwem a dostępem do informacji i jej rozpowszechnianiem odgrywają prawo i etyka. W większości państw, a z całą pewnością w każdym państwie demokratycznym, istnieją przepisy prawa gwarantujące obywatelom dostęp do informacji publicznej. Przepisy te uznają znaczenie transparentności i przejrzystości w działaniach rządu i instytucji publicznych. Z drugiej strony, informacja ma ogromny wpływ na różne obszary bezpieczeństwa, istnieje zatem potrzeba zarządzania informacją, jej ochrony i monitorowania.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-23

Numer

Dział

Artykuły