Działalność operacyjna radzieckich służb specjalnych oraz III Międzynarodówki, w tym Komunistycznej Partii Polski, przeciwko II Rzeczypospolitej w międzywojniu – krótki zarys problemu

Autor

  • Konrad Sambor

Słowa kluczowe:

radzieckie służby specjalne, pierwsze państwo robotników i chłopów, II Rzeczpospolita, działania informacyjne, III Międzynarodówka, Komunistyczna Partia Polski

Abstrakt

Radzieckie służby specjalne powstały krótko po rewolucji październikowej (listopadowej). Tym samym stały się w okresie poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej jednym z kluczowych komponentów radzieckiego państwa. Poniższy artykuł poświęcony został działalności operacyjnej radzieckich służb specjalnych, a także III Międzynarodówce – organizacji będącej nie mniej niebezpieczną i skuteczną niż radzieckie służby specjalne. Ponadto zaprezentowano działania Komunistycznej Partii Polski – organizacji partyjnej podległej III Międzynarodówce w okresie międzywojnia. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że wschodni sąsiad II RP posiadający służby oraz rozbudowaną organizację polityczną operujące na poziomie ogólnoświatowym, był wyjątkowo wymagającym adwersarzem, zarówno dla polskich służb specjalnych i organów bezpieczeństwa, jak i dla innych państw.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-23

Numer

Dział

Artykuły