Współpraca regionalna a bezpieczeństwo militarne Polski

Autor

  • Lech Drab

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, wojskowa współpraca regionalna, potencjał militarny, bezpieczeństwo militarne Polski

Abstrakt

Każde państwo poprzez uczestnictwo w stosunkach międzynarodowych nieustannie dąży do zapewnienia, a następnie utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Funkcjonując w otoczeniu innych państw, musi realizować wiele interesów, dzięki czemu gwarantuje sobie przetrwanie, ale jednocześnie zapewnia wszechstronny rozwój. Bezpieczeństwo obywateli każdego państwa zależne jest od wielu czynników, do których należy zaliczyć także uwarunkowania geopolityczne i militarne. Jednym z najważniejszych czynników gwarantujących zarówno stabilność porządku konstytucyjnego państwa, jak i ochronę jego wartości demokratycznych jest bezpieczeństwo polityczne. Jego zapewnienie wymaga utrzymania w ciągłej gotowości struktur państwowych w celu podejmowania wyzwań, redukowania zagrożeń oraz wykorzystywania szans w aspekcie politycznym. Ściśle związane z tym czynnikiem jest bezpieczeństwo militarne, które dotyczy relacji zachodzących pomiędzy państwem a środowiskiem międzynarodowym, w którym czynnik militarny odgrywa ważną rolę. Wymaga to utrzymania możliwie optymalnego, z punktu możliwości państwa, własnego potencjału militarnego oraz udziału w adekwatnych sojuszach wojskowych pozwalających zapobiegać zagrożeniom. Bezpieczeństwo Polski i regionu zazwyczaj upatrywane jest w kontekście naszego uczestnictwa w najważniejszych dla nas organizacjach międzynarodowych: Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej (UE), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Równie ważne są inicjatywy regionalne. Celem artykułu jest omówienie wybranych inicjatyw regionalnych i analiza ich wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa militarnego Polski.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-23

Numer

Dział

Artykuły