Polsko-białoruskie pogranicze w wymiarze poczucia bezpieczeństwa wyznaniowego i kulturowego w XXI wieku

Autor

  • Justyna Zalewska

Słowa kluczowe:

pogranicze, Polska, Białoruś, bezpieczeństwo wyznaniowe, bezpieczeństwo kulturowe

Abstrakt

Artykuł zawiera raport z badań prowadzonych na pograniczu polsko-białoruskim w roku 2018, których celem była identyfikacja poczucia bezpieczeństwa wyznaniowego mieszkańców tego regionu. Zasadniczą tezą jest stwierdzenie, że poczucie bezpieczeństwa wyznaniowego jest związane z formalną przynależnością do mniejszości religijnej oraz indywidualnymi doświadczeniami, przez które można rozumieć nie tylko te osobiste, ale również rodzinne, doznane w przeszłości, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przyjęto, że tożsamość religijna i formalna deklaracja co do wyznania jest częścią szerszej świadomości kulturowej, ale nie przesądza o stosunku do państwa. W artykule podjęto próbę usystematyzowania kluczowych pojęć bezpieczeństwa: religijnego i wyznaniowego oraz kulturowego. Dokonano charakterystyki człowieka pogranicza – a więc osoby, żyjącej na styku kultur oraz omówiono wyniki badań.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-23

Numer

Dział

Artykuły