Finansowanie terroryzmu z podatków. Kodeks talibów Layha oraz „podatek palestyński” jako przykłady wykorzystania rozwiązań normatywnych w celu finansowania terroryzmu

Autor

  • Robert Bobkier

Słowa kluczowe:

terroryzm, finansowanie terroryzmu, Afganistan, talibowie, Layha, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, podatek palestyński, Izrael

Abstrakt

Jednym z opisywanych w piśmiennictwie źródeł finansowania działalności organizacji terrorystycznych jest opodatkowanie. Praktyka taka występuje w szczególności w przypadku słabości aparatu państwowego na obszarach kontrolowanych przez terrorystów. W niektórych przypadkach ugrupowania terrorystyczne i państwa je wspierające podejmują próby ujęcia takiego „systemu podatkowego” w ramy normatywne. Wprowadzony przez afgańskich talibów w XXI w. kodeks Layha odzwierciedlał ich dążenie do kontrolowania praktyk fiskalnych i zawierał, oparte o normy Koranu, przepisy, które umiejscowić można na pograniczu norm prawa podatkowego i prawa finansów publicznych. Natomiast Organizacja Wyzwolenia Palestyny uzyskiwała finansowanie między innymi poprzez „podatek palestyński”, nakładany na Palestyńczyków przez rządy państw arabskich, w których byli oni zatrudnieni.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-23

Numer

Dział

Artykuły