Funkcjonowanie systemów totalitarnych – wybrane aspekty

Autor

  • Piotr Tasarz

Słowa kluczowe:

totalitaryzm, wojna totalna, psychologia, propaganda, nazizm, komunizm, faszyzm

Abstrakt

Systemy totalitarne, kojarzone głównie z burzliwym okresem XX wieku, są tematem wielu rozważań psychologów i politologów na całym świecie. Niezliczone rzesze ludzi wierzących bezkrytycznie w słowa swoich przywódców do dzisiaj napełniają strachem serca zwykłych obywateli cywilizowanego świata. Wykorzystywanie psychologicznego oręża wobec własnych obywateli było normą w kontekście funkcjonowania państw o charakterze autorytarnym i totalitarnym. Rozwijająca się propaganda oraz techniki manipulacyjne doprowadziły do perfekcji działanie dyktatur, które krwawo rozprawiały się z wszelkimi przejawami niesubordynacji. Niemal religijny stosunek obywateli do władzy do dzisiaj jest przedmiotem badań ludzi zajmujących się opisywaniem oraz katalogowaniem wszelkich patologii społecznych. Szczególnie ważnym aspektem powstawania oraz funkcjonowania dyktatur są prowadzone przez nie ekspansje, które w związku z agresywną polityką władz często przeradzały się w wojny totalne, będące ostatecznym narzędziem rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych. Takie wojny wraz z ściśle związanymi z nimi systemami totalitarnymi pochłonęły miliony ofiar na całym świecie.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-15

Numer

Dział

Artykuły