Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym

Autor

  • Marek Leszczyński
  • Agata Szydlik-Leszczyńska

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo lokalne

Abstrakt

Celem podjętych w artykule rozważań jest osadzenie problemu bezpieczeństwa społecznego na gruncie lokalnym. Interdyscyplinarne podejście do badań bezpieczeństwa społecznego dopuszcza pragmatyzm metodologiczny, czerpanie z humanizmu i podejścia utylitarnego. Rezultaty prowadzą do wniosków o konieczności wzmocnienia dostępu do usług publicznych dla wspólnot lokalnych. W odniesieniu zaś do roli administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, w praktyce istotnym postulatem jest profesjonalizacja zarządzania kryzysowego i korzystanie z doświadczeń sektora komercyjnego, zwłaszcza w aspekcie racjonalnego gospodarowania zasobami systemu gospodarczego.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-15

Numer

Dział

Artykuły