Ewolucja i trendy w polsko-szwajcarskich stosunkach politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych po 1989 r., z uwzględnieniem uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych

Autor

  • Aleksander Czichos

Słowa kluczowe:

Polska, Szwajcaria, współpraca, stosunki międzynarodowe

Abstrakt

Kontakty polsko-szwajcarskie mają kilkusetletnią tradycję, poczynając od handlowych, poprzez naukowe i kulturalne, po dyplomatyczne. Początkiem tych ostatnich było odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., którego efektem było nawiązanie oficjalnych kontaktów dwustronnych, co łączyło się z rozwojem współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Utrzymywały się one przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej, zmalały w okresie zimnej wojny. Wzajemne kontakty odrodziły się po 1989 r., nabierając dynamiki na wielu płaszczyznach, czego dowodami były liczne oficjalne i robocze wizyty wzajemne głów państw i przedstawicieli rządów oraz grup parlamentarnych. W trakcie prowadzonych rozmów poruszano zarówno kwestie dwustronne, jak i międzynarodowe. W początkowym okresie współpraca Polski i Szwajcarii opierała się na umowach dwustronnych, które – wraz z przystąpieniem Polski do UE – zostały zastąpione umowami Szwajcaria – UE, w ramach których nadal utrzymuje się współpraca dwustronna zarówno w obszarze międzypaństwowym, jak i w organizacjach międzynarodowych i militarnych.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-15

Numer

Dział

Artykuły