Państwo Izrael a problem identyfikacji kulturowej i radykalizacji postaw w regionie bliskowschodnim

Autor

  • Anna Zasuń

Słowa kluczowe:

Izrael, Bliski Wschód, społeczność żydowska, muzułmanie, ruchy islamistyczne

Abstrakt

Powstanie państwa Izrael stanowiło pod wieloma względami wydarzenie przełomowe, w szczególności
jednak przyczyniło się do ewolucji jednego z poważniejszych i trwalszych konfliktów
w regionie. Natura i trwałość tego konfliktu dotyczą co prawda szczególnie aspektów politycznych
i problemów bezpieczeństwa, które dotykają Bliskiego Wschodu i nie tylko, nie bez znaczenia pozostają
jednak czynniki kulturowe i religijne, które determinują wzajemne relacje społeczności
arabskiej i żydowskiej. Autorka dokonuje omówienia kulturowej i religijnej specyfiki regionu,
uwzględniając wiele istotnych wydarzeń połowy XX wieku, które miały na nią wpływ, podejmuje
też próbę określenia, w jakim stopniu przyczyniły się one do kryzysu kulturowego w tym obszarze.
Istotnym celem artykułu jest również wskazanie wpływu powstania Izraela na radykalizację postaw
arabskich / muzułmańskich, na przykładzie wybranych ugrupowań islamistycznych.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-17

Numer

Dział

Artykuły