Polacy w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei

Autor

  • Janusz Zuziak

Słowa kluczowe:

wojna koreańska, układ rozejmowy, Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych, Polacy

Abstrakt

W latach 1950–1953 Półwysep Koreański ogarnięty był krwawą wojną. Rokowania pokojowe
rozpoczęły się wprawdzie już w 1951 r., jednakże do podpisania układu rozejmowego mogło dojść
dopiero 27 lipca 1953 r. w Pan Mun Jom, cztery miesiące po śmierci przywódcy ZSRR Józefa Stalina.
Układ rozejmowy zamykał niezwykle tragiczny etap w historii Korei, ale i jakże gorący okres napiętych
stosunków pomiędzy tzw. blokami zachodnim i wschodnim. Utrwalił jednocześnie sztuczny
podział Półwyspu Koreańskiego na dwa państwa. Korea wychodziła z wojny zrujnowana. Dla realizacji
przyjętych w układzie rozejmowym zadań i osiągnięcia zakładanych celów powołano kilka
organów, m.in. Komisję Nadzorczą Państw Neutralnych, w skład której weszli przedstawiciele czterech
państw: Czechosłowacji, Szwajcarii, Szwecji i Polski. Zadania Komisji polegały na sprawowaniu
funkcji związanych z nadzorem, obserwacją, inspekcją i dochodzeniami dotyczącymi wymiany personelu
wojskowego, uzbrojenia i sprzętu, a także w związku z sygnalizowanymi incydentami
w strefie zdemilitaryzowanej. Polacy uczestniczą w jej działalności do dzisiaj.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-17

Numer

Dział

Artykuły