Kobieta i jej znaczenie w nauce

Autor

  • Magdalena Szwed-Sztuka

Słowa kluczowe:

nauka, kobieta, równouprawnienie, dyskryminacja

Abstrakt

Kobiety stanowią ponad połowę światowej populacji, a historia dowiodła ich wielkiego zapału w zdobywaniu wykształcenia i rozwijania nauki. Ich wkład jest nie do przecenienia. Dziś stoimy przed fundamentalną koniecznością nieograniczonego wykorzystania potencjału kobiet we wszystkich dyscyplinach. Nie tylko w celu przekreślenia wielowiekowej dyskryminacji, lecz dla dobra wszystkich, dla harmonijnego i dynamicznego rozwoju społeczeństw oraz dla dobra samej nauki. Reprezentacja kobiet na polach badawczych powiększa się, ale wciąż mają one problem z awansowaniem i osiągnięciem wyższych poziomów kariery. W artykule przedstawiono obecność i sukcesy kobiet w różnych dziedzinach nauki. Dane statystyczne pokazują, że chociaż połowa osób otrzymujących stopień doktora w dziedzinach nauki i technologii to kobiety, reprezentują one jedynie jedną piątą wszystkich profesorów. Kobiety napotykają trudności w pokonywaniu kolejnych etapów kariery naukowej, dlatego poznanie przyczyn tego zjawiska, i przeciwdziałanie im, jest ważną kwestią społeczną omówioną w dalszej części artykułu.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-05

Numer

Dział

Artykuły