Poczucie jakości życia policjantów. Rozważania wokół bezpieczeństwa socjalnego

Autor

  • Agata Woźniak-Krakowian

Słowa kluczowe:

jakość życia, policja, wypalenie zawodowe, bezpieczeństwo społeczne, wyuczona bezradność, sytuacja finansowa, rodzina, płeć, praca

Abstrakt

Policjanci decydują o poziomie usług związanych z bezpieczeństwem. Jakość ich pracy wpływa na uczucia ludzi oraz organizację jednostek pomocy obywatelowi. Bezpieczeństwo socjalne zawiera wszystkie działania, które pomagają obywatelom rozwiązywać problemy bio-psycho-społeczne w bezpośredniej interwencji terapeutycznej (twarzą w twarz). Praca z ludźmi, którzy potrzebują pomocy, także niesie wiele zagrożeń z ich strony. Arogancja, brak własnej inicjatywy, nadużycia zaufania, nieuczciwość, zjawiska, z którymi respondenci często spotykają się wpracy. Może to również prowadzić do nagromadzenia ogólnego zmęczenia iwyczerpania – emocjonalnego wypalenia. Respondenci, którzy pracują z ludźmi, często czują zmęczenie i niedocenienie z powodu problemów stwarzanych przez współczesne czasy i związane z tym sytuacje codzienne. Niezadowolenie z pracy jest ważnym elementem zespołu wypalenia zawodowego, które powstaje, gdy praca pozbawia człowieka zdolności zaspokajania potrzeb, zarówno biologicznych – głównie przez pieniądze, które dana osoba otrzymuje za pracę, jak i społecznych – bezpieczeństwo
i samorealizacja oraz poczucie kompetencji, afiliacja, aprobata, samoocena, poczucie własnej wartości (dodatnie), znaczenie społeczne, prestiż itp.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-05

Numer

Dział

Artykuły