Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ochrony zdrowia w Polsce

Autor

  • Małgorzata Glin

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, zagrożenia, ochrona zdrowia

Abstrakt

W opracowaniu dokonano analizy zagrożeń bezpieczeństwa ochrony zdrowia w Polsce, w wymiarze prawnym, politycznym oraz gospodarczym. Ochrona życia i zdrowia obywateli, oraz przeciwdziałanie jego zagrożeniom, jest poważnym wyzwaniem ciążącym na władzach publicznych. Zapewnienie powszechnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, podniesienie jakości i efektywności usług medycznych pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Stopniowy ubytek ludności, starzejące się społeczeństwo, obciążenie populacji problemami zdrowotnymi, a przede wszystkim niewystarczające środki finansowe na ochronę zdrowia, są przesłankami do wprowadzenia istotnych zmian i udoskonalenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-05

Numer

Dział

Artykuły