Terroryzm samobójczy. Wybrane problemy

Autor

  • Dariusz Deptała

Słowa kluczowe:

terroryzm, zamach terrorystyczny, terroryzm samobójczy, rekrutacja do organizacji terrorystycznej, motywacja terrorystów, metody ataków, zwalczanie

Abstrakt

Rosnąca, od drugiej połowy XX wieku, liczba terrorystycznych zamachów samobójczych potwierdza tezę, iż nie są to pojedyncze przypadki, lecz świadomy, celowy wybór określonej taktyki organizacji terrorystycznych, która okazała się niezwykle skuteczna i praktyczna, a w momencie realizacji trudno jej zapobiec. Współczesna wiedza nie pozwala na jednoznaczną ocenę nowych metod i form wykorzystywanych przez organizacje terrorystyczne. Niniejszy artykuł stanowi potwierdzenie określenia, że terroryzm samobójczy to rodzaj współczesnej, inteligentnej i bardzo skutecznej broni masowego rażenia, która jest w stanie precyzyjnie i skutecznie zniszczyć wybrany cel, niezależnie od jego ochrony i stosowanych zabezpieczeń. Współcześni terroryści, a zwłaszcza terroryści będący fanatykami religijnymi,
nie przestrzegają żadnych zakazów i przepisów prawa międzynarodowego czy praw człowieka. Ich ataki służą zastraszeniu społeczności międzynarodowej w celu osiągnięcia przez wybrane ugrupowania lub narodowości określonych korzyści, np. utworzenie Kalifatu. Sposobem skutecznego zwalczania terroryzmu samobójczego, oprócz ingerencji w radykalną ideologię, wydaje się śledzenie dróg przepływu środków finansowych – poznanie wszystkich mocodawców i sponsorów. Pozbawienie dostępu do źródeł finansowania jest uznawane za najbardziej skuteczny sposób prowadzenia walki, gdyż organizacje terrorystyczne są silne i aktywne tylko wówczas, gdy mają pieniądze na prowadzenie zbrodniczej działalności.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-05

Numer

Dział

Artykuły