Miejsce strategii bezpieczeństwa narodowego w porządku prawnym Polski i Hiszpanii

Autor

  • Katarzyna Trofimowicz-Kalinowska

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, strategia bezpieczeństwa, Polska, Hiszpania, prawo, porządek prawny

Abstrakt

Treść artykułu koncentruje się na zagadnieniu miejsca zajmowanego przez strategie bezpieczeństwa narodowego w porządku prawnym Polski i Hiszpanii. Przedstawiono w nim proces legislacyjny, w wyniku którego powstają strategie bezpieczeństwa w obu krajach. Ponadto dokonano oceny faktycznej mocy prawnej tych dokumentów oraz tego, czy niosą one za sobą skutki wykonawcze. Ocenie poddane zostało miejsce omawianych dokumentów w systemie prawnym obu krajów, a więc to, czy stanowią one część szerszej strategii, czy raczej są odrębnymi elementami systemu. Wybór tych właśnie państw uzasadniony jest porównywalną liczbą ludności i powierzchnią, a co za tym idzie potencjałem w ramach UE, jak również faktem, że są to zewnętrzne kraje strefy Schengen. Z drugiej strony różnicuje je fakt, iż położone są na dwóch skrajnych punktach Unii Europejskiej.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-05

Numer

Dział

Artykuły