Wybrane zagadnienia z działalności Sekretariatu Generalnego Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego Francji (Secrétariat Général de la Défense et de la Securité Nationale SGDSN)

Autor

  • Dariusz Gregorczyk
  • Joanna Gregorczyk

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo narodowe, koordynacja międzyministerialna, zamachy terrorystyczne, polityka bezpieczeństwa, profilaktyka bezpieczeństwa, informacje niejawne

Abstrakt

Problem zapewnienia Francji i jej obywatelom należytego bezpieczeństwa, szczególnie po ostatnich zamachach terrorystycznych, stał się obecnie priorytetowym aspektem w życiu tego państwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych zadań Sekretariatu Generalnego Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (SGDSN), który w szczególny sposób odpowiada, a także kreuje politykę bezpieczeństwa w Republice Francuskiej. Ze względu na zakres i specyfikę funkcjonowania Sekretariatu w strukturach bezpieczeństwa można stwierdzić, że jest on organem koordynującym i animującym prace różnych ministerstw. Na tej płaszczyźnie także ściśle współpracuje z głową państwa i szefem rządu. Poza koordynacją do zadań SGDSN należy także analiza, przygotowywanie decyzji w zakresie obrony i bezpieczeństwa oraz kontrola wprowadzania ich w życie. Sekretariat bierze także aktywny udział w debatach dotyczących ujednolicenia zasad bezpieczeństwa w krajach wspólnot europejskich.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-05

Numer

Dział

Artykuły