Kształtowanie się i ewolucja systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku

Autor

  • Paweł Dzieciński

Słowa kluczowe:

system partyjny, Polska, rok 1989, elity polityczne

Abstrakt

Po ostatnich wyborach pojawiły się głosy mówiące, że Polskę czeka powstanie systemu dwupartyjnego. Pogląd ten jednak wydaje się tylko pozornie podbu-
dowany realiami. Nie bierze on pod uwagę ani cech, jakimi charakteryzują się partie tworzące systemy dwupartyjne, ani cech społeczeństw, w których one funkcjonują, a także charakterystycznych dla naszego systemu politycznego mechanizmów regulujących procesy kształtowania się naszego systemu politycznego. Rządzące naszym krajem elity polityczne ukształtowały się w początkach transformacji systemowej i w chwili obecnej wyczerpały już właściwie swoje polityczne możliwości. W perspektywie kilku lat można się więc spodziewać zmiany pokoleniowej w kręgach elity władzy, co musi się jakoś odbić na kształcie systemu partyjnego. Poza tym mogą się zmienić linie podziału społecznego oraz mogą nastąpić zmiany w oczekiwaniach wyborców. Dotychczasowe doświadczenia pokazują nam, że istniejące w Polsce partie wykazują tendencje rozwojowe tylko do pewnego momentu, a gdy się zbytnio rozwiną, następuje ich dekompozycja. Polskim partiom w większości brak odpowiednich kadr, a także są one uzależnione w swym bycie od pozycji politycznej przywódców. Wydaje się więc, iż droga do wytworzenia się w Polsce systemu dwupartyjnego jest jeszcze dość daleka, gdyż system ten wymaga istnienia stabilnych partii o mocnym zapleczu kadrowym.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-11

Numer

Dział

Artykuły