Tom 1 Nr 1 (2021): Gubernaculum et Administratio

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Kilka uwag na temat interesu publicznego jako wartości chronionej – kierunek zmian
András LAPSÁNSZKY, Széchenyi István University
The history, basic institutions and theoretical hubs of Hungarian communications market regulation
Przemysław NIEMCZUK, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
Ewolucja koordynacji w administracji publicznej
Jakub ROBEL, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Democratic control over the armed forces in the legal order of the member states of the Council of Europe
Agnieszka SKÓRA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym (t. 1 i t. 2) pod redakcją naukową M. Bogusza (Gdańsk 2019, t. 1 – ss. 161; t. 2 – ss. 175) – artykuł recenzyjny
Jacek SOBCZAK, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej
Jacek SROKOSZ, Uniwersytet Opolski
Spór o wybory powszechne na stanowiska sędziowskie w amerykańskim dyskursie publicznym w okresie „demokracji jacksonowskiej”
Jakub SZREMSKI, Uniwersytet Wrocławski
Ograniczenie dopuszczalności stosowania formy decyzji administracyjnej
Tadeusz SZULC, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Pozycja władcy w przepisach Konstytucji 3 maja 1791 na tle konstytucji francuskiej z 3 września 1791 i Karty Konstytucyjnej 4 czerwca 1814 r.  
Marcin TOMASIEWICZ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Koncyliarystyczne źródła nowożytnych pojęć prawnych na podstawie myśli Mateusza z Krakowa

Paweł DU VALL, aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie
Park narodowy jako prawna forma ochrony przyrody – analiza wybranych zagadnień z uwzględnieniem przykładu Ojcowskiego Parku Narodowego
Elżbieta ZĘBEK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ocena wodnoprawna jako nowy instrument administracyjnoprawny ochrony wód powierzchniowych

RECENZJE
Lech Józef ŻUKOWSKI, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
Recenzja monografii pt. Rzecznik Praw Dziecka. Zagadnienia ustrojowo-prawne
SPRAWOZDANIA
Tomasz BARANKIEWICZ, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Bogusław PRZYWORA, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  
Sprawozdanie – I Otwarte Seminarium Naukowe – „Aksjologia prawa intertemporalnego”
Eryk ŁĘGOWIK, Student III roku Prawa na Wydziale Prawa i Ekonomii UJD
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium „Kim jest Sędzia Trybunału Konstytucyjnego? Status sędziego TK wczoraj i dziś”
Izabela SOWAŁA, Uniwersytet Wrocławski
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Niesamodzielna dorosłość – zadanie dla administracji i państwa”, Wrocław 2021

Opublikowane: 2021-10-21