Powstanie i rozwój muzykoterapii (aspekt historyczny)
PDF

Słowa kluczowe

muzykoterapia
historia medycyny
profilaktyka chorób

Jak cytować

Wilczkowska , A. . (2020). Powstanie i rozwój muzykoterapii (aspekt historyczny). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(4), 133–145. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.38

Abstrakt

Głównym celem badań danego materiału jest ustalenie na podstawie przeprowadzonej analizy źródeł historycznych, literatury z zakresu dziejów muzyki, medycyny, myśli filozoficznej oraz literatury z zakresu psychologii, procesu stanowienia i rozwoju muzykoterapii jako metody profilaktyki i leczenia chorób psychosomatycznych u ludzi w różnym wieku.

Wykorzystanie muzyki w leczeniu różnych chorób ma wielowiekową historię. W starożytnych Chinach, Japonii, Indii, Grecji powstały iście specyficzne narodowe systemy w danym obszarze medycyny. To doświadczenie miało wpływ na leczenie ludzi chorych w następnych epokach dziejowych.

Obecnie muzykoterapia otrzymała szerokie rozprzestrzenienie w praktyce leczniczej na wszystkich kontynentach świata. W znaczącej mierze sprzyjały temu: kształcenie specjalistów w tej dziedzinie w szkołach wyższych, opracowanie naukowych programów ćwiczeniowych z muzykoterapii, rozprzestrzenienie audiowizualnej techniki, akceptacja stosowania muzykoterapii w zakładach medycznych i rehabilitacyjnych przez poszczególne ministerstwa zdrowia publicznego w większości krajów Europy, Ameryki i Azji.

Efektywność muzyki jako środka profilaktyki leczenia chorób potwierdzono wieloletnią praktyką muzykoterapeutów z różnych krajów świata. Znaczący efekt muzykoterapii, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, ma integracja muzyki z ćwiczeniami fizycznymi i tanecznymi (zajęcia rytmiczne), które sprzyjają podniesieniu zainteresowania ćwiczących, zwiększeniu oddziaływanie na ich rozwój psychofizyczny, kształtowaniu prawidłowej postawy ciała, rozwojowi emocjonalnemu, kształtowaniu motywacji do uczestniczeniu w tych zajęciach.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.38
PDF