Atrakcje rekreacyjne Krakowa jako dodatkowy element oferty turystycznej miasta
PDF

Słowa kluczowe

rekreacja
zdrowy styl życia
oferta turystyczna
oferta rekreacyjna
Kraków recreation
healthy lifestyle
touristic offer
recreational offer
Krakow

Jak cytować

Siwek, M., & Żmuda-Pałka, M. (2019). Atrakcje rekreacyjne Krakowa jako dodatkowy element oferty turystycznej miasta. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(2), 133-149. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.19

Abstrakt

Zdrowy styl życia, traktowany jako dbanie zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, ma coraz większe znaczenie w szybkim, zabieganym i intensywnym życiu współczesnego człowieka. Docenia się również coraz bardziej, dzięki bogatej ofercie rekreacyjnej, możliwość spędzania wolnego czasu z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi.

Powyższe aspekty uwzględniane są w przygotowywanej i stale wzbogacanej ofercie turystycznej jednego z najatrakcyjniejszych miast Europy – Krakowa.

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza oferty Krakowa związanej z szeroko rozumianą rekreacją. Może być ona głównym celem przyjazdów do Krakowa lub stanowić cenne uzupełnienie kulturowego i historycznego programu pobytu. Posłużono się metodą kwerendy materiału źródłowego, zarówno zamieszczonego w Internecie, jak i publikowanego drukiem. Przeprowadzono również badania w terenie.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.19
PDF